Modernizacija CDS-a

Modernizacija CDS-a

Nabavili smo i integrirali nove uređaje, programske pakete za prihvat i obradu alarmnih stanja . Trenutni standardi unutar CDS-a su na visokoj razini zaštite pomoću novih protokola i stalnog nadzora linije dojave (nadzirani IP kanal ). Izvršena su sva potrebita testiranja i nadogradnje, te je sa 01.05.2019. uspješno pušteno u opretaivni stalni rad.