Suradnja

Na osnovu dosadašnjeg iskustva ostvarena je suradnja (koja svaki mjesec ima sve veći broj korisnika ) sa desetak instalatera i instalaterskih tvrtki tehničke zaštite kao i nekoliko tvrtki koje imaju samo tjelesnu zaštitu.

Nudimo suradnju po slijedećim do sada uhodanim modelima (koji su prilagodljivi):

a) Ponuda za suradnju  sa instalaterima da nadopune svoju uslugu uz svoju proviziju ( napalata usluge ide preko njih tako da kontroliraju upalate i komitente) priključkom sustava tehničke zaštite na CDS uz besplatan CTN za instalatere te prijavu kvarova od operatera našeg CDS-a u realnom vremenu/ili po dogovoru. Nadalje mogućnost daljinskog upućivanja komitenta od naših operetera CDS-a da privremeno otkloni kvar do dolaska instalatera ( ukoliko se ne radi o hitnim ili žurnim stanjima ).

Benifiti su ove vrste suradnje instalater zadržava komitenta, nudi kompletnu veću svoju uslugu, i ima proviziju od CDS-a koju sam kreira prema komitentu.Instalater direktno sklapa ugovor sa komitentom o CDS-u.

 

b) Ponuda za suradnju  sa tvrtkama tjelesne zaštite koji nemaju CDS da nadopune svoju uslugu uz svoju proviziju (napalata usluge ide preko njih tako da kontroliraju upalate i komitente) priključkom sustava tehničke zaštite na CDS i upućivanje svojih djelatnika na intervenciju po zaprimljenom alarmu. Nadalje mogućnost daljinskog upućivanja komitenta od naših operetera CDS-a da privremeno otkloni kvar do dolaska instalatera ( ukoliko se ne radi o hitnim ili žurnim stanjima ).

Benifiti su ove vrste suradnje tvrtka nudi kompletnu veću svoju uslugu, i ima proviziju od CDS-a i interventnog tima koju sam kreira prema komitentu.Zaštitarska tvrtka  direktno sklapa ugovor sa komitentom o CDS-u i izlasku interventa po dojavi alarmnih stanja.

 

c) Ponuda za suradnju  sa tvrtkama tjelesne zaštite koji nemaju CDS da nadopune svoju uslugu uz svoju proviziju ( napalata usluge ide preko njih tako da kontroliraju upalate i komitente)  upućivanjem svojih djelatnika na intervenciju po zaprimljenom alarmu.

Benifiti su ove vrste suradnje tvrtka nudi kompletnu veću svoju uslugu, i ima proviziju od izlaska interventnog tima koju sam kreira prema komitentu. Zaštitarska tvrtka  direktno sklapa ugovor sa komitentom o i izlasku interventa po dojavi alarmnih stanja.

 

d) Ponuda za suradnju  sa sa instalaterima i tvrtkama tjelesne zaštite koji nemaju CDS na način da se ugovor potpiše sa nama i jednom tvrtkom tjelesne zaštite i instalaterom o zajedničkom kreiranju usluga i cijena na određenom području gdje ugovaratelji ( tjelesne zaštite i instalateri ) imaju svoj interes. Usluge se konkretno definiraju kao i odnosi te cijene usluga.

Benifiti se nemjerljivi spram konkurenata koji ne nastupaju zajednički na tržištu.

 

e) Po dogovru i zahtjevu partnera sa terena možemo ponuditi unutar ugovora jednu od naših usluga ili grupu usluga CDS, tjelesna zaštirta , tehnička zaštita.

 

Budite i Vi dio tima koji surađuje te ostvaruje benifite i dobit . Priključite nam se za nastup na tržištu sa punim povjerenjem.