Dojavni centar – cds

Perjanica naših usluga je CDS ( centralni dojavni sustav )koji objedinjuje tehničku i tjelesnu zaštitu.CDS je posebno štićen i nadziran prostor unutar naše tvrtke u kojemu preko vrlo sofiticirane opreme ( komunikatori, prijemnici, video zid, račuanlni programi i sl. oprema) 24 sata na dan obučeni zaštitari sa dugogodišnjim iskustvom dežuraju,neprekidno nadziru i prate stanja na štićenim objektima/prostorima.

Tijekom nadzora obrađuju dojave koje dolaze sa štićenog objekta od osnovnih ( nije uključen sustav na objektu – zatvaranje , nestanak mreže 220V, visoka temperatura u objektu i sl.) , do onih koji zahtjevaju koordiniranu aktivnost između operatera CDS-a-žurnih službi i interventnog tima ( alarmna stanja -provala na objektu, prepad na objektu, panik alarm, medicinski alarm, alarm vatrodojave -požar na objektu i sl.) Po takvoj dojavi ugroze ODMAH reagiraju i upućuju interventni tim zaštitara na postupanje, kao i sve ostale žurne službe po procijeni (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć , i sl.).

Nadalje sa sustava videonadzora uz alarmni sustav tada prate,uočavaju promjene i stupanj ugroze (broj počinitelja, smjer kretanja , i sl.) te “uživo” trenutno nadopunjuju informacije spram službi koje su upućene i koje su na terenu. Samo takvom kompletnom uslugom u kojoj obrađuju i postupaju profesionalci možete biti sigurni da se ODMAH i na vrijeme poduzimaju SVE radnje da se zaštiti Vaš prostor ili osobe koje borave u njima.

Naš dojavni centar ima mogućnost zaprimanja dojava sa svih sustava tehničke zaštite , kao i sa svih oblika komunikacije putem telefonske linije ( landline ), GSM-a ,GPRS-a i IP komunikacije preko komunikatora : Sur-gard System I/2x PSTN ,Sur-gard System II/1xIP, Sur-gard System III/2xPSTN;1xIP ,Enigma II/1xPSTN;1xIP , Ajax/2xIP  .

Težište je našeg dojavnog centar na iskustvu službujućih u CDS-u koji su u stalnoj edukaciji i usavršavanju novih tehnologija i propisanih procedura zaštite, dok tehnički dio se stalno nadograđuje i prati nove trendove zaštite.

Prepustite Vašu sigurnost u ruke provjerenih profesionalaca ( 24 sata na dan/7 dan u tjednu /365 dana godišnje ) .

Zatražite našu ponudu Vaše zaštite još danas .

 

 

Write a comment