Tehnička zaštita


Tehnička zaštita je moderan ,siguran i pouzdan način zaštite imovine.Tehnička zaštita u današnje vrijeme ima financijski pristupačne i kvalitetne uređaje sa kojima možemo kvalitetno i pouzdano zaštiti imovinu ili osobe unutar imovine.

Pod sustavima tehničke zaštite podrazumjevamo alarmne sustave, sustave video nadzora, vatrodojavne sustave, sustav kontrole pristupa,sustav evidencije radnog vremena  i sl.

Video nadzor je najpoznatiji i najprošireniji sustav tehničke zaštite. Sustav video nadzora omogućava daljinski i lokalni nadzor u stvarnom vremenu , kao i snimanje događaja. Video nadzorom “pasivno” snimamo i prikupljamo događaje (na HDD u snimaču) kojima možemo vršiti nadzor kretanja osoba (trgovine, trgovački centri, poslovni prostori , privatne kuće i sl.), nadzora radnih procesa (poštivanje mjera zaštite na radu, događaja na radnim strojevima i u radnom procesu), kretanja zaposlenika u krugu tvrtke , kao i u slučajevima rekonstrukcije događaja nakon što se je desio “štetan događaj” ili kazneno djelo. Današnja tehnologija kamera i snimača omogućuje vrhunske video zapise snimljene po danu ili po noći kako unutar objekta tako i izvana. Nadalje pristup snimci ili gledanju uživo događaja omogućen je putem aplikacije na računalu, pametnom telefonu ili tabletu uz pristup putem interneta.

Alarmni sustav – može imati na sebi podsustave kao što su protuprovalni sustav, protuprepadni sustav , vatrodojavni sustav, plinodojavni sustav, sustav detekcije poplave ili istjecanja vode .

Najčešći alarmni sustav u primjeni je osnovni protuprovalni sustav koji putem detektora okoline ( senzora) prikuplja podatke i obrađuje ih na alarmnoj stanici.Sustav može biti izveden žičano i bežično (komunikacija između elemenata sustava prenosi se žicom ili putem određene frkvencije ).Sustavom se upravlja sa “tipkovnica” ili u bežičnoj verziji može i pomoću daljinskih upravljača kao i pomoću aplikacija na pametnim telefonima .Ukoliko se radi o protuprovalnom- alarmnom sustavu IP tehnologije kojim se upravlja pomoću pametnog telefona možete u realnom vremenu pratiti stanja na sustavu ( uključeno, isključeno, alarm , reakcija po alarmu i sl. ), kao i upravljati sa istim.

Prilikom pregleda prostora i izrade prosudbe ugroženosti odabiru se elementi sustava na osnovu procijene licenciranog zaštitara tehničara ( nikako električara, informatičara i sl. ) tako da se dobije “balans” između maksimuma zaštite i optimalne financijske konstrukcije opreme na objektu.Presudnu ulogu prilikom narečenog ima iskustvo i edukacija licenciranog zaštitara tehničara.

Unutar odjela tehničke zaštite imamo ustojeno i 24 satno dežurstvo zaštitara tehničara koji po dojavi kvara ili neispravnosti sustava( oštećenje uslijed vandalizma, pokušaja provale, udara groma i sl. ) u kratkom vremenu izlaze na teren i pristupaju radovima na otklanjanju kvara.

Write a comment