Tjelesna zaštita

Tjelesna zaštita je zaštita kojom ovlašteni zaštitari ili čuvari svojom nazočnošću obavljaju u zadanom perimetru štićenja. Tjelesna zaštita može biti kombinacija jednog ili više zaštitara u odori ili u civilnoj odjeći ( uz odobernje MUP-a), neposredna tjelesna zaštita osoba – bodyguard, prijenos novca ili vrijednosti uz prisustvo zaštitara, pratnja novca ili vrijednosti, redarske usluge na raznim događanjima i drugo po zahtjevu komitenta. Zaštitari sukladno poslu kojeg obavlaju mogu biti naoružani i kratkim vatrenim oružjem.

Intervencije po alarmnim dojavama obavljaju isključivo licencencirani zaštitari , koji su vrhunski opremljeni , sa dugogodišnjim iskustvom i uz primjenu zakonskih ovlasti uz poštivanje propisanih procedura o postupanju u incidentnim situacijama.

Svaki detektirani, uočeni neovlašteni ulazak u prostore štićenja koji su “pokriveni tehničkom zaštitom ” (alarmni sustav, video nadzor i sl.) ima za reakciju upućivanja najbliže interventne grupe zaštitara – interventni tim , koji na mjesto događaja dolaze u što kraćem vremenskom roku ,sa ciljem provjere – utvrđivanja uzroka uključivanja alarma ili provjere uočenih ososba koje se kreću mimo propisanog protokola u perimetru štićenja.

Krajnji cilj je sprječavanje i ograničavanje moguće štete na štićenim objektima ,a u slučaju štetnog događaja osiguranje mjesta događaja. Interventni timovi koriste najmoderniju opremu i tehniku za nadzor stanja na objekt (zaštitni prsluci, noćni IC sustavi za osmatranje, i sl.) kod samog pristupa na objekat.

Napominjemo da izlazak na alarmno stanje koje je zaprimljeno na CDS sa sutava tehničke zaštite može izvršiti samo ovlašteni-licencirani zaštitar tjelesne zaštite ( u nikom slučaju ososblje komitenta, prijatelji, i sl.).

Iz dosadašnjeg rada u višegodišnjem iskustvu odradili smo uspješno zahtjevna osiguranja pojedinaca – bodyguard u prilikama kada su bile procijene ugroze na visokom nivou ( izrečene prijetnje prije osiguranja, raniji napadi na štićenu ososbu i sl.) , prilikom naše zaštite štićene ososbe nije došlo do incidentnih situacija ili napada. Također odradili smo i osiguranja manifestacija koje su bile organizirane na javnim površinama ili zatvorenim prostorima sa viskom ocijenom i zadovoljstvom komitenta.