Zaštita straijih ili nemoćnih osoba


Ukoliko imate osobe koje su straije životne dobi , ili koje su bolesne i nisu u mogućnosti uvijek i pravovremeno o sebi skrbiti imamo u ponudi opremu koja može u kriznim ili rizičnim situacijama proslijediti dojavu i pokrenuti slijed radnji kojima odmah započinje provjera stanja ugrožene osobe.

Naime naši sustavi imaju mogućnost da osobe kojima je potrebito zbog zdravstvenog ili lošijeg općeg stanja uputiti dojavu tzv ” MEDICINSKI ALARM ” sa javljača kojeg osoba ima kod sebe. Javljač može biti bežični privjesak ili bežična narukvica sa integriranom tipkom koju kada ososba aktivira zaprima se medicinski alarm ( osoba koja je bolesna pala je i ne može se dignuti, stanja u kojima joj je pozlilo i ne može do telefona,također kada osjeća da joj se oće stanje pogoršava i sl.. Po zaprimanju takvog alarma odmah se kontaktira osoba koja skrbi o ugroženoj osobi , a ako je integriran i video nadzor vrši se video verifikacija po kojoj možemo ukoliko je uočeno stanje koje zahtjeva brzu reakciju i drugi službi – hitna medicinska pomoć , vatrogasci i sl. odmah i bez odogode ( gubitka vremena ) iste od naše strane uputiti na lokaciju.Osoba koja se štiti je potpuno mobilna i neoganičava joj se kretanje po kući i oko kuće – prostora u kojem boravi pošto se radi o bežičnom mobilnom uređaju koji je stalno kod nje.

Također video nadzor u prostoru ako ga postavite možete prati stalno i na Vašem računalu , mobitelu ili tabletu ( gdje god imate interet) te na taj način povremno paziti šta se dešava sa osobom koju pazite .Sustav je zaštićen od “upada” i ometanja privatnosti video nadzora enkripcijski kodom , zaprukom , i mjerom zaštite kod logiranja.

Nije na odmet napomenuti prevare koje su u zadnje vrijeme prisutne od strane raznih prevaranata koji se kod starijih i bolesnih predstavlaju kao osobe iz banke, MUP-a i slično te na taj način uhodanim kriminalnim metodama kradu navce ili do novaca dolaze prevarom. Uz metode i sustave koje mi postavimo prevaranti kada vide sustav tehničke zaštite (videonadzor, alarm , i sl.)uz označavanje prostora našom naljepnicom kojom garantiramo da je prostor i osobe pod našom zaštitom u velikoj mjeri ne ulaze i zaobilaze štićeni prostor pošto zanju da se radi o 24 satnoj profesionalnoj službi zaštite na objektu sa trenutnom reakcijom.

Write a comment